Kẻ Thù Địch - Hostiles (2017)
0 lượt xem
Kẻ Thù Địch - Hostiles (2017)
Xem phim
[Kẻ Thù Địch - Hostiles (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Thù Địch - Hostiles (2017) [/info] [nd] Kẻ Thù Địch - Hostiles (2017) Một câu chuyện có thật về cảnh sát trưởng Army, người đã chấp nhận hộ tống một vị tù trưởng đang hấp hối và gia đình của anh trở về bộ lạc của mình.

Trải qua một hành trình đau đớn và bi thảm từ tiền đồn bị cô lập của Army ở New Mexico đến đồng cỏ ở Montana, trên đoạn đường những cựu thù này gặp một góa phụ trẻ, cả gia đình cô đều bị sát hại ở đồng bằng. Họ buộc phải hợp tác cùng nhau để vượt qua nghịch cảnh và bộ lạc đối thủ Comanche họ gặp trên đường đi. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Jyoek0muDnz_SMO_ynbk7zIYm7j-O_8n] [HX #2|https://short.ink/Sk8rzD9R4] [GD #3|https://gdplayer.top/embed/?cW5zeG1vU2JPb0d1WEp2NTR5QW5KMmloWGFmTDJWQ0hFYTJNdTFTL3lYN0t3R0FRQ0FRQVZVSG5pVGlLNm91cGJ6UVNzVllsTEF5UFVtVHE5aWl0ckJGTnFhOFdhMzdNUWNjOU5rT2REaDNBamZQdVZUZkgwZHZYTXF0MldMS0F1ZzBhUms1dHRBcnR2OHJySEF0OXhHcTlFNUtuZFc0T3dib0h1S0N6bzdJV05YbXBMQjgvRmVGRGxPM0tac2EvUTVJSjhFRVFadCtETk5lMVpTUzFEUTkyTElkVkRSbE9WbGdGWlJ3Tyt0a0dUUmZEbThTdUs1aDhrMEpkVFhMeEZGY1dPUVN6ckMwSUZGY2RnendRS3RpcStndzJ5U3k5VGxjVFRJTnB6dEs2d0VId3RzMDYxMkVCd2ZVZlhSNHpTcnFDRXZybGNIZEFWMXZSQTNwWTN3PT06Oh1JxpvIAVZ5O525M%2B3i0wY%3D]
Cập nhật 13/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem