Sát Quyền - Karate Kill (2017)
0 lượt xem
Sát Quyền - Karate Kill (2017)
Xem phim
[Sát Quyền - Karate Kill (2017)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Quyền - Karate Kill (2017) [/info] [nd] Sát Quyền - Karate Kill (2017) Một bật thầy võ thuật karate phải lên đường tìm em gái mình khi cô mất tích bí ẩn tại Los Angeles.

Một điều lạ là bất kỳ ai tham gia tìm kiếm cô gái ấy đều phải đối mặt với một thế lực đen tối dùng võ thuật hại người… [/nd] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1_0rU_CgtkEiV-vDj-jU6rmTi_i-bieRd] [PS-TM|https://playerx.stream/v/i7jrJ0ac6xDF/] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1OoytRQ6rBeJPRHzxVI3iNloXDD2wzXoD/preview] [OK-Vietsub|https://ok.ru/videoembed/2747600734813]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem