Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - The Babysitter: Killer Queen (2020)
0 lượt xem
Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - The Babysitter: Killer Queen (2020)
Xem phim
[Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - The Babysitter: Killer Queen (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - The Babysitter: Killer Queen (2020) [/info] [nd] Cô Giữ Trẻ: Nữ Hoàng Sát Nhân - The Babysitter: Killer Queen (2020) Hai năm sau khi đánh bại một giáo phái satan do người trông trẻ Bee cầm đầu, Cole cố gắng quên đi quá khứ của mình và tập trung vào việc sống sót ở trường trung học.

Nhưng khi những kẻ thù cũ bất ngờ trở lại, Cole một lần nữa sẽ phải chiến đấu qua mặt thế lực của cái ác. [/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/dv62i9zsudoj/8c56qi651if8xytkom8xhdjqjy.mp4] [SB #2|https://sblongvu.com/e/z5mhdkv9inn3.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1fJa_3DuxORi-0E4bvHex_vOojFUeEA2v] [HX #4|https://short.ink/?v=ZXT6qP7x3] [GD #5|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=zngS0HZ3XFh1n82yhKodAAhxLZ2sFad06cnp%252BGHUcBotAV4Wiro7lo6WoKI5Ggctpwe2pMFTj9MlQ%252BpoJpihLuQyM5xSyklc0ggE1Qb0xLxb6HKi1OyIYhtzBzyKCPhGX%252Fkse6mu%252BbqMNjsUiJTH7a1XYgu5kBxLzmfUcJh9%252FIZJKfrO4g42DX3huTJQgE5b2vC%252B0yR4zt%252Fp%252FRMHWLdNgF1ECZubfTjk4LH8J0nq5gbQ%253D%253D]
Cập nhật 03/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem