Đăng Cấp Quý Ông: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (2017)
0 lượt xem
Đăng Cấp Quý Ông: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (2017)
Xem phim
[Đăng Cấp Quý Ông: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đăng Cấp Quý Ông: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (2017) [/info] [nd] Đăng Cấp Quý Ông: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (2017) Sau sự kiện ở phần một, Eggsy giờ đây đã trở thành điệp viên chính thức của tổ chức Kingsman. Eggsy cùng chuyên gia công nghệ Merlin và các đồng đội cũ buộc phải chạy sang Mỹ sau khi căn cứ của Kingsman bị phá hủy.

Tại đây, họ phải phối hợp cùng các đồng minh thuộc Statesmen, tổ chức điệp viên tại Mỹ, để triệt phá mưu của ác nữ Poppy, vốn là thành viên của The Golden Circle - một hội kín mang mục đích lập lại trật tự thế giới mới. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=18aBodr8_uSc-zLjyzVqh1haxorGfPDUr] [HX #2|https://short.ink/?v=sH8eH6nvW] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/18aBodr8_uSc-zLjyzVqh1haxorGfPDUr/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem