Giao Châu Truyện - Legend of the Naga Pearls (2017)
0 lượt xem
Giao Châu Truyện - Legend of the Naga Pearls (2017)
Xem phim
[Giao Châu Truyện - Legend of the Naga Pearls (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Giao Châu Truyện - Legend of the Naga Pearls (2017) [/info] [nd] Giao Châu Truyện - Legend of the Naga Pearls (2017) Phim kể về một tên ăn trộm thông minh (Vương Đại Lục), một bộ khoái tận tụy với công việc (Trương Thiên Ái) cùng một hoàng tử ngốc nghếch (Thịnh Quán Sâm) tình cờ ba người họ gặp nhau tại Cửu Châu. Ba người, mỗi người một mục đích, không ai tín nhiệm ai, nhưng lại không thể không cùng đồng hành trong một hành trình kỳ lạ. Dần dà, trên quãng đường đồng hành, cả ba người đều tìm được tình yêu, tình bạn, cuối cùng ngăn cản thành công một âm mưu hủy diệt thế giới.
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1KsgOYAUQ3T5d9nat7HBZKEPyFHf0OdTK] [HX #2|https://short.ink/?v=8EV9AUV1H] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1KsgOYAUQ3T5d9nat7HBZKEPyFHf0OdTK/preview]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem