Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch - Major Grom: Plague Doctor (2021)
0 lượt xem
Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch - Major Grom: Plague Doctor (2021)
Xem phim
[Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch - Major Grom: Plague Doctor (2021)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch - Major Grom: Plague Doctor (2021) [/info] [nd] Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch - Major Grom: Plague Doctor (2021) Ở một thành bố yên bình bổng xuất hiện một tên giết người hàng loạt đeo mặt nạ bệnh dịch, chuyên nhắm vào các quan chức cấp cao của thành phố, và các nhà có chức có địa vị cao trong xã hội, từ đó kích động người dân trong thành phố.

Igor Grom – một viên cảnh sát cương trực, không bao giờ thỏa hiệp với tội phạm đã và đang cố gắng tìm ra hung thủ để trấn an lại thành phố và mang lại yên bình cho mọi người. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1o1QiBNoxdP6mJqfvGvtmKDxaFvdG2Ba0] [HX #2|https://short.ink/Cxmv-GGG7] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1o1QiBNoxdP6mJqfvGvtmKDxaFvdG2Ba0/preview]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem