Thợ Săn Quái Vật - Monster Hunter (2020)
0 lượt xem
Thợ Săn Quái Vật - Monster Hunter (2020)
Xem phim
[Thợ Săn Quái Vật - Monster Hunter (2020)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thợ Săn Quái Vật - Monster Hunter (2020) [/info] [nd] Thợ Săn Quái Vật - Monster Hunter (2020) Đây là một bộ phim hành động giả tưởng do Paul W. S. Anderson sản xuất, viết kịch bản nói về một lực lượng quân sự tinh nhuệ, dưới sự chỉ huy của Đại úy Artemis (Jovovich) của Biệt động quân Hoa Kỳ, rơi qua một cánh cổng vào một thế giới có nhiều quái vật khổng lồ.

Họ gặp một thợ săn (Jaa), người đã giúp họ tồn tại trên thế giới và chiến đấu chống lại lũ quái vật khi họ tìm đường về nhà [/nd] [PS-Vietsub|https://chillx.top/v/JyMdeMB21Ydf/] [ZE-TM|https://zembed.net/v/MTgnrDzIYS.html?auto=false] [HX-TM|https://short.ink/DiCY9pXVv] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1lUVd1Ykl3N3UnHmgxcqA55rzQNw517_2] [HX-Vietsub|https://short.ink/RZ0wru1Wu]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem