Quái Vật Của Con Người - Monsters Of Man (2020)
0 lượt xem
Quái Vật Của Con Người - Monsters Of Man (2020)
Xem phim
[Quái Vật Của Con Người - Monsters Of Man (2020)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quái Vật Của Con Người - Monsters Of Man (2020) [/info] [nd] Quái Vật Của Con Người - Monsters Of Man (2020) Một công ty chế tạo người máy đang cạnh tranh để giành được một hợp đồng quân sự béo bở hợp tác với một điệp viên CIA tham nhũng để tiến hành một cuộc thử nghiệm thực địa bất hợp pháp.

Họ triển khai bốn robot nguyên mẫu được vũ khí hóa vào một trại sản xuất ma túy bị nghi ngờ ở Tam giác vàng, giả định rằng họ sẽ giết những kẻ chạy trốn ma túy mà không bỏ sót một ai. Sáu bác sĩ trong một nhiệm vụ nhân đạo chứng kiến cuộc tàn sát tàn bạo và trở thành mục tiêu hàng đầu. [/nd] [SP-TM|https://ssplay.net/v/546890510867039.html] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ENf3ffwm6-KOMSSBgBva1QAuda2VYRp3] [HX-Vietsub|https://short.ink/DFNmdNwzV] [GD-Vietsub|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=o5VLnB3BZhOKX6dRHAl9vAN4jjyborLL0iMp%252FmUdEc7muePvGaEYtmLeUUHN%252BmyqzP90T%252BDkGLjMu4Z2XS1%252BUJ%252F80Q6bv3HbNldeAYE1F4he9Zz6WOZjh3UZStNWeXqy%252F10H0x41kRJJ4yDql4njngsU%252F5kTeZl3tefrMDuxTTa6dv6pdph3SWz26k0OzOCRUlWE17uUwf686jaoqioBXCgNRi7i7cpYehF6YJIV%252FZoA%253D%253D]
Cập nhật 02/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem