Cổ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018)
0 lượt xem
Cổ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018)
Xem phim
[Cổ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cổ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018) [/info] [nd] Cổ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018) Phim nói về hàng ngàn năn trước sau khi nền văn minh nhân loại bị hủy diệt bởi sự nổi giận của thiên nhiên, loài người phải học cách thích nghi và một cách mới để tồn tại là tiến hóa.

Những thành phố khổng lồ di động khắp Trái Đất, tàn độc săn những thị trấn nhỏ hơn. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), xuất thân từ Lower Tier của cỗ máy London to lớn, đã tìm ra bản thân mình chiến đấu để tồn tại sau khi giao chiến với Hester Shaw (Hera Hilmar) cực kỳ nguy hiểm. Hai chiến tuyến đối đầu, khi con đường của họ không bao giờ giao nhau, giờ đây phải liên minh để thay đổi tương lại. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1mDKE44ObsqUQSeg4BRFy9_2v-NfOk3tp] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=y5RAVyz6W] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1mDKE44ObsqUQSeg4BRFy9_2v-NfOk3tp/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/yuBn5o1Zzhyv/]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem