Long Sát Thủ - Mr. Long (2017)
0 lượt xem
Long Sát Thủ - Mr. Long (2017)
Xem phim
[Long Sát Thủ - Mr. Long (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Long Sát Thủ - Mr. Long (2017) [/info] [nd] Long Sát Thủ - Mr. Long (2017) Trương Chấn đóng vai một sát thủ tên Long, hắn ta có thể mang theo thanh đao lớn dài 6 tấc một mình xông vào xào quyệt của địch, đánh đâu thắng đó không gì cản được.

Nhưng trong một lần chấp hành nhiệm vụ ở Nhật, hắn ta đã bị trọng thương và được một cậu bé bắt gặp, từ đó cũng gặp được những biến cố không thể ngờ đến trong đời. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1vUh2S2OqXOYMONjc6KvSjv52FRa7aJ1n] [HX #2|https://short.ink/?v=FZwAvudGC] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1vUh2S2OqXOYMONjc6KvSjv52FRa7aJ1n/preview]
Cập nhật 13/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem