Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận - Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020)
0 lượt xem
Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận - Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020)
Xem phim
[Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận - Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận - Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020) [/info] [nd] Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận - Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020) Trên đường điều tra sự mất tích của các Kiếm Sĩ thuộc Đội Diệt Quỷ, Tanjiro và các đồng đội cùng Viêm Trụ Rengoku rơi vào Huyết Quỷ Thuật ảo mộng của Quỷ Hạ Huyền Enmu. Cả bọn phải hiệp lực để bảo toàn tính mạng cho 200 hành khách trên chuyến tàu Vô Tận.

Nhờ sự hi sinh của Viêm Trụ Rengoku, Quỷ Hạ Huyền đã bị đánh bại và mọi người được sống sót. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1VfQda8Xha21VGZyOPARldIciQA_IyyL6] [HX #2|https://short.ink/Pc_1CPl6X] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1VfQda8Xha21VGZyOPARldIciQA_IyyL6/preview]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem