Hoa Mộc Lan - Mulan (2020)
0 lượt xem
Hoa Mộc Lan - Mulan (2020)
Xem phim
[Hoa Mộc Lan - Mulan (2020)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hoa Mộc Lan - Mulan (2020) [/info] [nd] Hoa Mộc Lan - Mulan (2020) Những năm Bắc Ngụy, Mộc Lan thay cha tòng quân, vinh quang trở về. Mười năm sau Nhu Nhiên một lần nữa xâm phạm biên giới, Mộc Lan kiên quyết trở lại chiến trường.

Vì cứu Thác Bạt Ngao, Mộc Lan rơi vào tay quân địch. Lúc bị giam, Mộc Lan nhìn thấu quỷ kế của Khôn Bằng, Khôn Bằng bèn giết hại Đại Hãn rồi giá họa cho Mộc Lan… [/nd] [PS-LT|https://chillx.top/v/wndM8O9Nt0kJ/] [SP-TM|https://ssplay.net/v/487750382473071.html?auto=false] [HX-TM|https://short.ink/?v=9tKnTbjxU] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=19wf-2GbEXiMZmPmXpS0pZgy2hljbt8Fn] [SP-LT|https://ssplay.net/v/287119572361310.html]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem