Mười - Muoi: The Legend of a Portrait (2007)
0 lượt xem
Mười - Muoi: The Legend of a Portrait (2007)
Xem phim
[Mười - Muoi: The Legend of a Portrait (2007)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Mười - Muoi: The Legend of a Portrait (2007) [/info] [nd] Mười - Muoi: The Legend of a Portrait (2007) “Mười” ghi lại con đường của một nhà văn Hàn Quốc đến Việt Nam để tìm kiếm câu chuyện cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô.

Ở đó, cô tìm hiểu về một bí ẩn xoay quanh một linh hồn báo thù đã tồn tại hàng thế kỷ. [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/H76lUmrKmg44/] [HX #2|https://short.ink/QBF1XrxLt] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ADOky1Zqg-ZSe5QntyMS-qWHG5aatK6v/preview]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem