Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Miền Nhiệt Đới - Occupation: Rainfall (2021)
0 lượt xem
Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Miền Nhiệt Đới - Occupation: Rainfall (2021)
Xem phim
[Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Miền Nhiệt Đới - Occupation: Rainfall (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Miền Nhiệt Đới - Occupation: Rainfall (2020) [/info] [nd] Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Miền Nhiệt Đới - Occupation: Rainfall (2020) Hai năm sau một cuộc xâm lược trái đất giữa các thiên hà, những người sống sót ở Sydney, Úc, chiến đấu trở lại trong một cuộc chiến trên bộ tuyệt vọng. Khi thương vong tăng lên từng ngày, quân kháng chiến và các đồng minh bất ngờ của họ, khám phá ra một âm mưu có thể khiến cuộc chiến đi đến hồi kết.

Với những kẻ xâm lược ngoài hành tinh đang cố gắng biến trái đất trở thành quê hương mới của họ, cuộc chạy đua đang diễn ra để cứu nhân loại [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1wzDIQiSqcPlOz_J7g9TCPW2MosvSIRJE] [HX #2|https://short.ink/3_VzsiRAK_] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1wzDIQiSqcPlOz_J7g9TCPW2MosvSIRJE/preview] [ZE #4|https://zembed.net/v/RzDIichJWy.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem