Lạc Vào Thế Giới Game: Vị Vua Bất Tử - Overlord: The Undead King (2017)
0 lượt xem
Lạc Vào Thế Giới Game: Vị Vua Bất Tử - Overlord: The Undead King (2017)
Xem phim
[Lạc Vào Thế Giới Game: Vị Vua Bất Tử - Overlord: The Undead King (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lạc Vào Thế Giới Game: Vị Vua Bất Tử - Overlord: The Undead King (2017) [/info] [nd] Lạc Vào Thế Giới Game: Vị Vua Bất Tử - Overlord: The Undead King (2017) Khi trò chơi điện tử trực tuyến nổi tiếng Yggdrasil bị đóng máy chủ, game thủ cô đơn Momonga quyết định ở lại và tiếp quản miền đất kỹ thuật số này. [/nd] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1qYCictJ0FB8Y0DaeaIAOPWNxj24NooLs] [HX-TM|https://short.ink/?v=fBaDkzvwN8] [PS-TM|https://playerx.stream/v/vg6DvUpneUlD/]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem