Đại Tỷ 2 - Queen Of Triads 2 (2021)
0 lượt xem
Đại Tỷ 2 - Queen Of Triads 2 (2021)
Xem phim
[Đại Tỷ 2 - Queen Of Triads 2 (2021)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đại Tỷ 2 - Queen Of Triads 2 (2021) [/info] [nd] Đại Tỷ 2 - Queen Of Triads 2 (2021) Hồng Kông những năm 70, người dân ở tầng lớp thấp sống rất khổ cực, cảnh sát Anh cấu kết với các lực lượng tội phạm, bao che các giao dịch phi pháp như mại dâm, cờ bạc, ma túy. Chị Thiết, bà chủ của nhà hàng Thiết Ký đã đứng ra bảo vệ những người dân bị áp bức.

Sau khi Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) được thành lập, chị Thiết và những công dân đấu tranh vì công lý khác tích cực cung cấp thông tin cho ICAC, hỗ trợ tổ chức này chống tội phạm, đấu trí với bọn xã hội đen và cả những cảnh sát Anh cấu kết với chúng. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1bCoxDn8_TgZSWxiXuYQdK_sV1YIJ8vFH] [HX #2|https://short.ink/Xl_8Co2BL] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1bCoxDn8_TgZSWxiXuYQdK_sV1YIJ8vFH/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2405423712918]
Cập nhật 01/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem