Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt - Resident Evil: Extinction (2007)
0 lượt xem
Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt - Resident Evil: Extinction (2007)
Xem phim
[Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt - Resident Evil: Extinction (2007)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vùng Đất Quỷ Dữ Tuyệt Diệt 3 - Resident Evil Extinction (2007) [/info] [nd] Vùng Đất Quỷ Dữ Tuyệt Diệt 3 - Resident Evil Extinction (2007) Đào thoát khỏi phòng thí nghiệm của tổng hành dinh Umbrella Corp., bỏ lại thành phố Raccon hoang tàn sau lưng, với phần cơ thể tái tạo sức mạnh mới, Alice (Milla Jovovich thủ vai) cùng những người bạn sót lại ở Raccon City tạm thời nương náu trong vùng hoang mạc Nevada trên còn đường dài đến Alaska, nhằm phơi bày âm mưu cũng như hiểm họa diệt chủng từ T-Virus của Umbrella Corp.
[/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/9X4j2YbxIpyx/] [HX #2|https://short.ink/?v=gwcuLjnLf] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1KY0kBRStG592UMmvRXnrkSNIlX0GPZxv/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/387440446118]
Cập nhật 30/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem