Vòng Tròn Tử Thần - Rings (2017)
0 lượt xem
Vòng Tròn Tử Thần - Rings (2017)
Xem phim
[Vòng Tròn Tử Thần - Rings (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vòng Tròn Tử Thần - Rings (2017) [/info] [nd] Vòng Tròn Tử Thần - Rings (2017) Có một lời nguyền trong một cuốn băng kỳ bí rằng: những người xem cuốn băng này đều sẽ chết một cách bí ẩn trong vòng bảy ngày.

Tuy nhiên, chết không phải điều đáng sợ nhất mà chính những gì nạn nhân phải trải qua trước khi chết mới chính là điều khiến người xem dựng tóc gáy. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1iFnq4gSzdms-IN5J2wLUaX8vHv8nPFTN] [HX #2|https://short.ink/?v=mymK70YhU] [PS #3|https://playerx.stream/v/275PBvb0G2tK/]
Thể loại
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem