Giải Cứu Con Tin - Seized (2020)
0 lượt xem
Giải Cứu Con Tin - Seized (2020)
Xem phim
[Giải Cứu Con Tin - Seized (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Giải Cứu Con Tin - Seized (2020) [/info] [nd] Giải Cứu Con Tin - Seized (2020) Cựu đặc nhiệm bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh của các tổ chức tội phạm mà anh ta đã tham chiến trong nhiều năm.

Một trong những nhóm muốn sử dụng đặc nhiệm làm vũ khí và bắt cóc con trai ông ta. Giờ đây, để cứu con mình, anh phải tiêu diệt 3 băng đảng mafia nguy hiểm nhất [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1pEuYpYi9MWSbbnTlO_aU73iYdy0yLnbm] [HX #2|https://short.ink/FR3V6sqFF] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1pEuYpYi9MWSbbnTlO_aU73iYdy0yLnbm/preview]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem