Sóng Dữ - Shock Wave (2017)
0 lượt xem
Sóng Dữ - Shock Wave (2017)
Xem phim
[Sóng Dữ - Shock Wave (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sóng Dữ - Shock Wave (2017) [/info] [nd] Sóng Dữ - Shock Wave (2017) Phim kể về Chương Tại Sơn (do Lưu Đức Hoa thủ vai) là một sĩ quan phá gỡ chất nổ, bom mìn trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Hong Kong.

Anh được phân công làm cảnh sát chìm , thâm nhập vào băng nhóm tội phạm của tên trùm Hồng Kế Bằng (do Khương Vũ thủ vai) – tên tội phạm chuyên gây án bằng các loại chất nổ và có biệt danh “Hỏa bạo”. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=127bQ0V8QOr0ALkuQFQ0IWC4PiXelzyA_] [HX #2|https://short.ink/B0kQqQ9Kt] [GD #3|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=37OfC186%252Fdo2R%252FFsCz9iFgd%252FNe807KGWjQSt9PvvFI0YzgYvSpIjpdvGgg%252FuXzp%252BAoxajvqSFB3sQ%252BzpYTkk%252FnVV%252B%252BJ4aP7zcFd40bz31866ZO3l6cDS500FTynorjgOSLU%252FWmTTFy0GfiCULLoPMx8CJUyTcQFx7iJ8FzIm6aj8R0xkalIZgWuvN2dpJ7FXFu3CVzHe6aVnnLZdFmoEkEP6QJiFoGm8DHvYaNkBnv8A%253D%253D]
Cập nhật 13/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem