Hồi Kết Của Sát Thủ - Sniper: Assassin's End (2020)
0 lượt xem
Hồi Kết Của Sát Thủ - Sniper: Assassin's End (2020)
Xem phim
[Hồi Kết Của Sát Thủ - Sniper: Assassin's End (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hồi Kết Của Sát Thủ - Sniper: Assassin's End (2020) [/info] [nd] Hồi Kết Của Sát Thủ - Sniper: Assassin's End (2020) Tay bắn tỉa huyền thoại Thomas Beckett cùng con trai, đặc nhiệm bắn tỉa Brandon Beckett, đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của CIA, lính đánh thuê Nga, và một kẻ ám sát thuộc băng đảng Yakuza với kỹ năng bắn tỉa vô đối.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/570661042713456.html?auto=false] [SB #2|https://sblongvu.com/e/ixhggr3a9ld9.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=16_cjpCPCt_ATvTinzej31aEpbBPjjLkF] [HX #4|https://short.ink/?v=fLodYuczw]
Cập nhật 03/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem