Quái Vật Săn Đêm - Sputnik (2020)
0 lượt xem
Quái Vật Săn Đêm - Sputnik (2020)
Xem phim
[Quái Vật Săn Đêm - Sputnik (2020)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quái Vật Săn Đêm - Sputnik (2020) [/info] [nd] Quái Vật Săn Đêm - Sputnik (2020) Phim lấy bối cẳnh vào những năm 80 với nhân vật bác sĩ Tatiana Yurievna (Oksana Akinshina, ‘Lilya 4-Ever,), người đã gây tranh cãi với các phương pháp chữa trị mới và nguy cơ bị tước giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, quân đội đã tuyển dụng cô để đưa vào một cơ sở nghiên cứu khoa học nhằm đưa ra chẩn đoạn cho một bệnh nhân rất đặc biệt. Đó là Konstantin Sergeyevich (Pyotr Fyodorov, ‘The Darkest Hour’), một phi hành gia sống sót sau tai nạn không gian bí ẩn và đã trở về Trái đất.

Tuy nhiên, anh không chỉ đơn thân quay về mà còn mang theo một thực thể sống chỉ chui ra khỏi cơ thể vào ban đêm. Quân đội Nga muốn sử dụng nó làm vũ khí và muốn Tatiana tìm cách kiểm soát nó còn bẳn thân lại muốn giết chết nó để ngừng sự đau đớn của Konstantin. Điều nguy hiểm nhất là sinh vật này có khả năng học tập rất tốt và dần dần, nó đủ khả năng để tự sinh tồn không cần vật chủ và có khuynh hướng giết bất kỳ vật thể sống nào. [/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1pxROSgqdGQP2AS6bAt6UH5sCzI7bE-p7] [HX-Vietsub|https://short.ink/bK1w8rbtY] [GD-Vietsub|https://gdplayer.top/embed.php?YmJDRTZyYVg1TExLMjBFR2hXS05CMjVMeEswVzgrSDJnRVB4K0RLbEJ1UHpHcGczRUY0T01rbUprL0Y1Y3BXbXBLZU4vS0Z4SVNpcDFWbEw3WlluTGxvZjM0TFRpREhoZ2t2Tmw4ejNjR25YNm12QVM1OWhOL3oxNXlTQVNidDAzUFoxUlYwL2thVkVNYjh0b3BRcXhHZ2JSOVZNN0pVbDk0MkZNL0RSSktZY2ZFSTVUMG0rUHY3S3I4dmJiN3JoOHc5bzRVek14K0g3QWRIcDFHNk5yS2puY1JqR01tRjJvcVFrZThndVN0cUlZTUlxK091cUpSNlVXdHNzMXQ0b2EzZyttUWU4NkxDVXZzbytvT3UycFlCNzJqOWE2alRnNml0cTFKamdVWUE9OjquVLB6xNRj9wos06O0okp9] [HX-TM|https://short.ink/RcPOXh8Ku]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem