Vợ Ma - Stree (2018)
0 lượt xem
Vợ Ma - Stree (2018)
Xem phim
[Vợ Ma - Stree (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vợ Ma - Stree (2018) [/info] [nd] Vợ Ma - Stree (2018) Tại một thị trấn nhỏ ở Ấn Độ, những người đàn ông luôn sống trong sợ hãi bởi một hồn ma được gọi là “Stree” (Vợ) thường bắt cóc đàn ông vào ban đêm.

Dựa trên truyền thuyết đô thị của “Nale Ba” đã lan truyền ở Karnataka vào những năm 1990. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=160zmADfqWe-g8pIlAUpZru07bfrZQWzM] [HX #2|https://short.ink/?v=DXuCrhwBr] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/160zmADfqWe-g8pIlAUpZru07bfrZQWzM/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/Sku2YHBFa9Hb/]
Cập nhật 16/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem