Siêu Nhân Đỏ - Superman: Red Son (2020)
0 lượt xem
Siêu Nhân Đỏ - Superman: Red Son (2020)
Xem phim
[Siêu Nhân Đỏ - Superman: Red Son (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Siêu Nhân Đỏ - Superman: Red Son (2020) [/info] [nd] Siêu Nhân Đỏ - Superman: Red Son (2020) Bối cảnh phim xảy ra ở một vũ trụ khác khi phi thuyền của Kal-L rơi xuống Liên Xô thay vì Smallville.

Không còn là biểu tượng của “Truth, Justice & American Way,” Superman trở thành biểu tượng đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và sau là nhà lãnh đạo của Liên bang Xô Viết, và cũng là kẻ thù của Batman, Lex Luthor, Green Lantern & nhiều thế lực khác ở Trái Đất này. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1QwZvaQUuXk4KHzLtAQ2HUzWNmSDXLn_n] [HX #2|https://short.ink/?v=Mapn95eBZ]
Cập nhật 04/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem