Trương Tam Phong 2: Thái Cực Thiên Sư - Tai Chi Hero (2020)
0 lượt xem
Trương Tam Phong 2: Thái Cực Thiên Sư - Tai Chi Hero (2020)
Xem phim
[Trương Tam Phong 2: Thái Cực Thiên Sư - Tai Chi Hero (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trương Tam Phong 2: Thái Cực Thiên Sư - Tai Chi Hero (2020) [/info] [nd] Trương Tam Phong 2: Thái Cực Thiên Sư - Tai Chi Hero (2020) Phim xoay quanh Trương Tam Phong khi còn trẻ. Câu chuyện bắt đầu từ âm mưu nguy hiểm của Tu La Mộ, hắn nhận lệnh từ sư phụ tìm kiếm Huyền Hạp Bát Cực.

Tam Phong
và sư muội Yên Nhi cố gắng lật tẩy bọn chúng, nhưng lại vô tình bị gày bẫy khiến sư phụ Long Hỏa chân nhân bị giết. Tam Phong may mắn được Khưu đạo trưởng cứu chữa, một lòng trả thù. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1i_zqYhy8BL7gClAlvkAwp6Mz3dibmJ23] [HX #2|https://short.ink/8FH8bPLJX] [GD #3|https://gdplayer.top/embed/?ZFhBZUxVd3JhMHlyWC9WYWRYNXZSWi9JZHErbnlHTU9lenk4MkF5ZDFyUGVNdG1idFJ1bzRuWTlQbVk3MndaUG82dS9pbmtUYTZXby9SS0lpSUI2NjNTaXFwalN0elpmOURCVHZxeUlPVVUzZjVtMzZOTTU0c1JyTXhVSUQ3c1J6ZVlDblc4NmRXVU5HTkNXalRPbSszQkJ4Uy9xWEVFVUJxZ2gwSnlNZVZCeXo5QzlxZUlTUDM1dWc2TGNXbGw2dmZLSkFjV2djY1drbHdqdDJkVWJvd1lnSzc0SnVSYWs3RlZoK0V0VnJIRSs5anVQbkNvZjRZVnhOR0t4U1BEcDo6MuTMFQ%2BHy3xVndxaNj8LxA%3D%3D] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2139446250089]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem