Sát Thủ Báo Thù - The Assignment (2017)
0 lượt xem
Sát Thủ Báo Thù - The Assignment (2017)
Xem phim
[Sát Thủ Báo Thù - The Assignment (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Báo Thù - The Assignment (2017) [/info] [nd] Sát Thủ Báo Thù - The Assignment (2017) Frank Kitchen là một sát thủ, sau khi thức dậy anh phát hiện ra mình đã bị phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ sát thủ.

Tức giận, cô tìm kiếm các bác sĩ chịu trách nhiệm mà đứng đầu là tiến sĩ Rachel Kay. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1KWehISmo-Tf2QhmQbkNDeJ42ImOg0sqd] [HX #2|https://short.ink/7Rr8WuxbA] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1KWehISmo-Tf2QhmQbkNDeJ42ImOg0sqd/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/916701448870]
Cập nhật 14/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem