Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần - The Bad Seed (2018)
0 lượt xem
Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần - The Bad Seed (2018)
Xem phim
[Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần - The Bad Seed (2018)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần - The Bad Seed (2018) [/info] [nd] Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần - The Bad Seed (2018) Bộ phim kể về một người cha buộc phải đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ mà anh ta nghĩ rằng anh ta biết về con gái mình khi anh ta tin rằng cô bé có thể đã góp phần vào cái chết bi thảm của một người bạn cùng lớp.
[/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/0YPSyRWFuMUA/] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=-0PRYRWFl] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1wLrIRi40wcyILc_T3ximotEy8NswT8as/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2637677464236]
Cập nhật 21/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem