Người Dơi: Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)
0 lượt xem
Người Dơi: Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)
Xem phim
[Người Dơi: Hiệp Sĩ Bóng Đêm - The Dark Knight (2008)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Dơi 2: Kỵ Sĩ Bóng Đêm - Batman 2: The Dark Knight (2008) [/info] [nd] Người Dơi 2: Kỵ Sĩ Bóng Đêm - Batman 2: The Dark Knight (2008) Cuộc sống của những cư dân thành phố Gotham bị đảo lộn do hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không tìm ra hung thủ. Kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này là Joker, kẻ được các băng đảng trong thành phố thuê để trừ khử Người Dơi.

Bộ 3 Người dơi – Trung úy Gordon – Luật sư Harvey Dent vốn gắn bó với nhau chống lại các thế lực xấu nay bị chia rẽ. Mọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao? Hãy cùng theo dõi The Dark Knight để có câu trả lời. [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/D955TZzBuKti/] [HX #2|https://hydrax.net/watch?v=PCIDZrhtU] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Y1_2dPc89SEAXDrN_NGHIY3HqpU6Zo_k/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem