Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018)
0 lượt xem
Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018)
Xem phim
[Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018) [/info] [nd] Ngày Thanh Trừng 4: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge (2018) Phim kể lại những sự kiện dẫn đến sự kiện Thanh trừng đầu tiên.

Để đẩy tỷ lệ tội phạm xuống dưới một phần trăm trong thời gian còn lại của năm, Tổ chức sáng lập mới của Hoa Kỳ (NFFA) kiểm tra một lý thuyết xã hội học nhằm chọc giận một cộng đồng bị cô lập trong một đêm để họ sát hại lẫn nhau. [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?elVTZUFaY3NwY281SjdrbWZudWZrNjgvbCt1dU5GVTUyQVRlUnpIS3oxVEtjdTcyS2d5L29QVGpTRVMzVHg4QjhTWGNyOEw3Rzd2ZDAvQXNiQnA5ZkJtcmxpZzRnVnRFTTUyT1AxY00rWEhlS2I3TXJiOVpWdHZ6d1BsUzNSaktqYmFVc0E5YVBvUWsxTHllcFVxeTh5cG5jbWVueEJkYlB0aHBMRlZheWNVTTRHRzBUaDIzSGFHbnhteG91RTZRdlQ5YUNBZ2xtTTV5K0hFRm56QW1ibUlvV3hYaFZtbmJLR3BtM1pLWnhUOGlRRE5GbnJwR0VSUXJ0OVA4RG0zMlFhcVNtaW8vQTBSb0ExYTBDYUp3a3pDVDU2Z3N0RThqbzh1SjkydTlNTzg1bDVoTjAvRHUxSmJtK3lSY2RSaUwzWHBpYlMyQ3FhR3plQmczcTl1VUh3PT06OnmXD7cDtEZ5TaFM%2BA9ywcw%3D] [PS #2|https://playerx.stream/v/91EJVXaPVM62/] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1zLwNlMCDm60cYvk143o4RdWy5cf02o_o/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/1119480122022]
Cập nhật 21/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem