Xác Ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
0 lượt xem
Xác Ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Xem phim
[Xác Ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Xác Ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) [/info] [nd] Xác Ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) Hai vợ chồng RickEvelyn lên đường tới Trung Quốc để giải nguy cho cậu con trai Alex đang bị vướng vào rắc rối sau khi anh chàng vô tình tái sinh cho hồn ma Tần Thủy Hoàng trong khu mộ cổ.

Cả nhóm sau đó lãnh trọng trách tìm kiếm kỳ danh trong truyền thuyết “Shangri-La” nhằm ngăn chặn âm mưu hồi sinh đội quan xác ướp của tên bạo chúa… [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/StBaFjTYXZSa/] [HX #2|https://short.ink/?v=vyWmeeDYs] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ItPGRqjx1EZktKqx3V81VL2TVhf96rra/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem