Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes for Us (2018)
0 lượt xem
Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes for Us (2018)
Xem phim
[Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes for Us (2018)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes for Us (2018) [/info] [nd] Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes for Us (2018) Sau khi tha mạng cho một cô bé trong một cuộc thảm sát do mình dẫn đầu, gã sát thủ của hội Tam Hoàng Ito (Joe Taslim) trở thành tầm ngắm của hàng loạt sát thủ khác.
[/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1JZrBl1xOS9PbOZmeoDr446y_mIdCsuSE] [HX-Vietsub|https://short.ink/xEpZ01y6s] [HX-TM|https://short.ink/?v=p42rh6qOc] [PS-Vietsub|https://playerx.stream/v/n2P2QRKoXU3H/]
Cập nhật 14/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem