Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016)
0 lượt xem
Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016)
Xem phim
[Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016) [/info] [nd] Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016) Trong tương lai không xa, xã hội bị kiểm soát bởi một Bang và một kẻ độc tài được biết đến với cái tên ‘Giám Đốc’.

Condor làm sát thủ cho Bang này, nhưng một cuộc hội ngộ với một người đã khiến anh phải xác định lại kẻ thù thật sự của mình. [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/8HGGNu3atFPp/] [HX #2|https://short.ink/MC-lej6GQ] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1JWHCBNI6Xn9mdbu6cbdMRBoCLL193L9e/preview]
Cập nhật 22/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem