Quái Thú Vô Hình - The Predator (2018)
0 lượt xem
Quái Thú Vô Hình - The Predator (2018)
Xem phim
[Quái Thú Vô Hình - The Predator (2018)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quái Thú Vô Hình - The Predator (2018) [/info] [nd] Quái Thú Vô Hình - The Predator (2018) Sau nhiều năm tiến hóa, thợ săn ngoài vũ trụ Predator ngày càng trở nên nguy hiểm.

Chúng lần lượt di chuyển đến các hành tinh và thực hiện những chuyến đi săn đẫm máu. Liệu loài người có thoát khỏi nạn diệt vong? [/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1rCtQkTa4_AXVZPjGL-vWm_a7x-JxM9BP] [HX-TM|https://short.ink/?v=RQujcjBik] [GD-TM|https://drive.google.com/file/d/18QjKIpv0EFrjBbboeDwjzPxTJUnBK3Vo/preview] [PS-Vietsub|https://playerx.stream/v/cJeG8IAHeqCH/]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem