Liệt Dương Thiên Đạo (Phần 2) - The Rule Of Burning Sun II (2021)
0 lượt xem
Liệt Dương Thiên Đạo (Phần 2) - The Rule Of Burning Sun II (2021)
Xem phim
[Liệt Dương Thiên Đạo (Phần 2) - The Rule Of Burning Sun II (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Liệt Dương Thiên Đạo (Phần 2) - The Rule Of Burning Sun II (2021) [/info] [nd] Liệt Dương Thiên Đạo (Phần 2) - The Rule Of Burning Sun II (2021) Phim kể về câu chuyện bắt đầu từ cuộc chiến giữa Đại Thánh và tướng quân Phan Chấn của thiên đình, khiến hai bên đều xảy ra thương vong. Đúng lúc này thì thượng tiên Lão Đỗ tới và xin Phan Chấn rút binh.

Mặc dù tài giỏi, quả quyết nhưng tính cách Ngộ Không hiếu thắng, bồng bột nên được Lão Đỗ gửi đến trần gian để tu luyện. Liệu khi Đại Thánh giáng trần, mọi chyện sẽ ra sao ? [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1v2VFiPOg6IHQ4RwUWj42Q86OCSh7TEh9] [HX #2|https://short.ink/f0pho7yGv] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1v2VFiPOg6IHQ4RwUWj42Q86OCSh7TEh9/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2138401868393]
Cập nhật 01/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem