Trận Chiến Cuối Cùng - The Scythian (2018)
0 lượt xem
Trận Chiến Cuối Cùng - The Scythian (2018)
Xem phim
[Trận Chiến Cuối Cùng - The Scythian (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trận Chiến Cuối Cùng - The Scythian (2018) [/info] [nd] Trận Chiến Cuối Cùng - The Scythian (2018) Đây là những thời điểm khi một nền văn minh đang thay thế một nền văn minh khác. Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu ở Trung Âu Á.

Người Scythia, từng là những chiến binh kiêu hãnh, đã biến mất. Một số ít hậu duệ của họ đã trở thành những sát thủ đánh thuê tàn nhẫn, “Những con sói của Ares.” Lutobor, là một người lính với một nhiệm vụ khó khăn trong tầm tay. Anh ta tham gia vào các cuộc xung đột giữa các giai thoại và bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm để cứu gia đình của mình. Người dẫn đường cho anh ta là một người Scythia bị giam giữ tên là Marten. LutoborMarten là kẻ thù của nhau. Họ cầu nguyện với các vị thần khác nhau nhưng phải cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này. Họ can đảm trên thảo nguyên hoang dã, tiến về nơi trú ẩn cuối cùng của người Scythia, đến nơi dường như là cái chết không thể tránh khỏi của họ. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ft1Wz_F2kkZqdxKwQZHB_SFfaBS-2w-Q] [HX #2|https://short.ink/wUj8AdJwb] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ft1Wz_F2kkZqdxKwQZHB_SFfaBS-2w-Q/preview] [PS #4|https://playerx.stream/v/gACAga5loJTc/]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem