Đặc Vụ Cảnh Biên - The Shepherd: Border Patrol (2008)
0 lượt xem
Đặc Vụ Cảnh Biên - The Shepherd: Border Patrol (2008)
Xem phim
[Đặc Vụ Cảnh Biên - The Shepherd: Border Patrol (2008)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đặc Vụ Cảnh Biên - The Shepherd: Border Patrol (2008) [/info] [nd] Đặc Vụ Cảnh Biên - The Shepherd: Border Patrol (2008) Một đặc vụ tuần tra biên giới trở thành lực lượng chống tội phạm khi anh chiến đấu với nhóm lính phản bội và các đường dây tham nhũng vận chuyển lậu ma túy vào đất Mỹ.
[/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?RnkwM2hSUks2aWlPalhXb3UvS2hab01wVGliN2xpYVlWTllHM3hCSlZVNGZubEk4WlZUSVVVaWxOR0ZtTmFjMVNxRE1kdTBJbEw4SzVsZEdpdHFVK1dXeUE2QmVPRTFnT21PNWF3YlV3M0Jud3RiRVMwTUQ5cmtySGRJN29rL2NPcUVLVU9UNzc5VFBwRUo4SVFzdlp2L2gvUHA1L3dJWTBLMTY1dkpqU3I4dUpOVzFiNjBQRVozTGlMVDdwNmVhMDZyaDB2dzNDM0dxQkdUeVZRamtWOWlndWhKTWx2Z3E3ZEt1bkRwSFVJdFNyb1YzYXVhWnRrOUVGMy9Rd3BOL0tzTnJsOSs5VnF1Wm5OSmhQUzhmTm1kbEZEZ3gwa2hzMUlRSXlzVmVQanJPd240S29JdklEQU1BbVNCKzVlYk06Op0ZdhMgwxhqfrqY8ppJYO4%3D] [HX #2|https://short.ink/AsNHqF_G3] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Cp6yUmrXWifniSwgf4km-HY89wKdjjCr/preview]
Cập nhật 29/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem