Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 1 2 3 (2009)
0 lượt xem
Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 1 2 3 (2009)
Xem phim
[Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 1 2 3 (2009)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 1 2 3 (2009) [/info] [nd] Chuyến Tàu Định Mệnh - The Taking of Pelham 1 2 3 (2009) Một cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng giữa một băng cướp đang bắt giữ con tin đòi tiền chuộc trên một chuyến tàu điện ngầm và nhân viên tàu điện ngầm Garber (Denzel Washington ).

Anh đã tận dụng hết những hiểu biết của mình về hệ thống metro để đối đầu với tên cướp Ryder (John Travolta) đầy mưu mẹo. Nhưng có một bài toán mà anh không thể có đáp án được: nếu bọn chúng có được tiền thì bọn chúng thoát ra bằng cách nào? [/nd] [PS #1|https://playerx.stream/v/kGzx99LGpUQP/] [HX #2|https://short.ink/lPa02IWNE] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1CASrA1pg1notSwBu7Oh45e3mMJN1ghUc/preview]
Thể loại
Cập nhật 28/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem