Cuộc Chiến Tương Lai - The Tomorrow War (2021)
0 lượt xem
Cuộc Chiến Tương Lai - The Tomorrow War (2021)
Xem phim
[Cuộc Chiến Tương Lai - The Tomorrow War (2021)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cuộc Chiến Tương Lai - The Tomorrow War (2021) [/info] [nd] Cuộc Chiến Tương Lai - The Tomorrow War (2021) Bộ phim xoay quanh câu chuyện viễn cảnh thế giới vào năm 2051, các nhà khoa học đến từ tương lai đã có một chuyến du hành đến trái đất vào những năm hiện tại.

Vì trái đất sẽ bị bị các sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Các chiến binh phải dốc hết sức để chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn của thế giới, của toàn nhân loại. [/nd] [VI-Vietsub|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Peh2ZowQmN0JXAfkQi9N7k3vt8PMLnUS] [HX-Vietsub|https://short.ink/SBb_8PPBa] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1Peh2ZowQmN0JXAfkQi9N7k3vt8PMLnUS/preview] [HX-TM|https://short.ink/Qxnv1LNgv]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem