Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable (2021)
0 lượt xem
Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable (2021)
Xem phim
[Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable (2021) [/info] [nd] Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable (2021) Phim kể về câu chuyện tình yêu của cha mẹ Hữu Phỉ. Trong bộ phim, mẹ của hữu phỉ là Lý Cẩm Dung đã được lệnh ám sát hoàng đế phương Bắc. Sau khi sinh tử, ông đã cứu 48 ngôi làng vào có một tình yêu nồng cháy với cô gái mà ông yêu thương. 48 trại đã bị thủ lĩnh của Bắc Đấu bao vây đàn áp, Li Zeng đã bị đầu độc nặng, biết mình sắp chết, anh ta để lại Lý Cẩn Dung một mình tìm kiếm sự giải cứu ở Nam Kinh. Bị Bắc Đấu truy sát và chỉ còn lại một người sống sót. Sau khi đến Nam Kinh, không tìm được ai có thể giúp đỡ nên cô đã một mình trà trộn vào Beigong để ám sát Beidi. Nhưng Cam Đường, người đã quen biết cô từ nhỏ, không can tâm để cô lao vào chỗ chết, anh đã không ngần ngại ra tay với Lương Thiệu, bãi bỏ võ công và đưa quân đến cứu làng.

Sau đó Cam Đường đã vào Nam Kinh để giải cứu Lý Cẩn Dung. Biết rằng cha mình đã qua đời, Lý Cẩn Dung một lần nữa chiến đấu với Bắc Đấu một một mình không màng tính mạng. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1KFJH20MdVE6HqMlOK6-4CaCsC_8kTFOg] [HX #2|https://short.ink/Le-4KnVPl] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1KFJH20MdVE6HqMlOK6-4CaCsC_8kTFOg/preview] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/2115186133675]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem