Dạ Quỷ Rừng Sâu - The Widow (2020)
0 lượt xem
Dạ Quỷ Rừng Sâu - The Widow (2020)
Xem phim
[Dạ Quỷ Rừng Sâu - The Widow (2020)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Dạ Quỷ Rừng Sâu - The Widow (2020) [/info] [nd] Dạ Quỷ Rừng Sâu - The Widow (2020) Khoảng thời gian đầu phim đề cập tới một nhóm làm phim đi vào rừng. Nguy cơ lớn nhất của họ là chiếc xe tải bị sa lầy trong vũng bùn. Cho đến khi họ phát hiện con đường bị chặn, sau đó người phụ nữ tỉnh dậy và kể câu chuyện về người phụ nữ khoả thân.

Cô là một người phụ nữ địa phương, giết chết người chồng bạo hành của mình và bị dân làng dìm xuống cái hố đầy bùn. Bây giờ cô ấy ám ảnh khu rừng vì dường như có ma thuật đen tối đang trả thù cô ấy. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1pJiR8rXysw0lgzHiJeLCBjdYaq6BI-NB] [HX #2|https://short.ink/SJxg-OvbdY] [GD #3|http://gdriveplayer.to/embed2.php?link=MBw3GY9ZdSragPzS%252BsfkKw%252Fy%252F9oO0qsZPRGO0TXH%252B9979m4hy%252BBEjRbpItSBYElbdO%252BiEhWNY4s2Cniqk7%252F4PAN%252BP0Kt1M8050X2a8wuYv5AEsRpCJsv2wrw%252FNoYbryDgE23kAhwpJQkyzbfnkg1bG%252BQJvCyeas7I%252Bh4gom5mvHwf2yYCPw86AK%252FL2B5qSKPY8MNc2yKypUp4sfNc%252F34wyJU4OKleWOQKFR0KZNzGYS3096y%252BggasirllGUDiUQXw%253D] [ZE #4|https://zembed.net/v/mUwPgqhTou.html?auto=false]
Cập nhật 02/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem