Kẻ Cướp Vùng Hindostan - Thugs of Hindostan (2018)
0 lượt xem
Kẻ Cướp Vùng Hindostan - Thugs of Hindostan (2018)
Xem phim
[Kẻ Cướp Vùng Hindostan - Thugs of Hindostan (2018)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Cướp Vùng Hindostan - Thugs of Hindostan (2018) [/info] [nd] Kẻ Cướp Vùng Hindostan - Thugs of Hindostan (2018) Cốt truyện của bộ phim dựa trên tiểu thuyết Confessions of a Thug của nhà văn Philip Meadows Taylor, kể về tên cướp Ameer Ali, băng nhóm của Ameer đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho Đế Quốc Anh ở Ấn Độ ( vùng Ấn Độ là thuộc địa của Anh- gọi là Hindustan hoặc Hindostan ) vào đầu thế kỉ 19…
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ijVbNWYCbi3HYTJvC0t0K9MoZ9skTESA] [HX #2|https://short.ink/?v=CTla4h16f] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1ijVbNWYCbi3HYTJvC0t0K9MoZ9skTESA/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem