Điệp Viên Jack Ryan - Tom Clancy's Jack Ryan (2018)
0 lượt xem
Điệp Viên Jack Ryan - Tom Clancy's Jack Ryan (2018)
Xem phim
[Điệp Viên Jack Ryan - Tom Clancy's Jack Ryan (2018)]
[stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh] [info] [+] Điệp Viên Jack Ryan - Tom Clancy's Jack Ryan (2018) [/info] [nd] Jack Ryan – một chuyên viên phân tích CIA bị tình thế đưa đẩy phải trở thành một đặc vụ nằm vùng.

Mặc dù nhân vật này trước đây từng được rất nhiều nam diễn viên nổi tiếng khác như Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben AffleckChris Pine thủ vai trên màn ảnh rộng, nhưng Krasinski sẽ là người đầu tiên đảm nhận nhân vật này trên màn ảnh nhỏ.[/nd] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Fwda26mT3-fHmjzwbD0Dmt_O1nfYx0B5] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=17DzwxdGs3WQpsytcfAGoet65iup-hHlM] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=16upIgOun-mvT9QlhpsgcF9MlpYwsJcRt] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1CZgUzGvnfiH2G1ft0Ks98l3nP4HkZ_Vh] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1bO7pzyVnZ-DpcuztKm6gRiOjCr1u779T] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=13DvX7ZHnvSudwyWrESdTRQ_PtfZbnFFl] [07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=18dkUuMxzW7dQmabHF9aJeXwEde6kFr-u] [08-End|https://www.recentstatus.com/gd/?id=188Qw4oDVSIMYTpJlSWk8kcO48fRoTMKg] [br/SV OK] [01|https://ok.ru/videoembed/1540405529193] [02|https://ok.ru/videoembed/1540405660265] [03|https://ok.ru/videoembed/1540405594729] [04|https://ok.ru/videoembed/1540405463657] [05|https://ok.ru/videoembed/1540405398121] [06|https://ok.ru/videoembed/1540405267049] [07|https://ok.ru/videoembed/1540405201513] [08-End|https://ok.ru/videoembed/1540405332585]
Cập nhật 16/01/2022
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem