Nhện Khổng Lồ: Kẻ Phản Bội Sao Hỏa - Starship Troopers: Traitor of Mars (2017)
0 lượt xem
Nhện Khổng Lồ: Kẻ Phản Bội Sao Hỏa - Starship Troopers: Traitor of Mars (2017)
Xem phim
[Nhện Khổng Lồ: Kẻ Phản Bội Sao Hỏa - Starship Troopers: Traitor of Mars (2017)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nhện Khổng Lồ: Kẻ Phản Bội Sao Hỏa - Starship Troopers: Traitor of Mars (2017) [/info] [nd] Nhện Khổng Lồ: Kẻ Phản Bội Sao Hỏa - Starship Troopers: Traitor of Mars (2017) Johnny Rico vừa bị hạ bệ và được gửi đến một trạm vệ tinh nhỏ trên sao Hỏa trong khi Liên đoàn vẫn tiếp tục kế hoạch tấn công hành tinh của loài bọ. Trong khi cố gắng đào tạo những tân binh mới của mình trên một trạm không gian yên tĩnh từ xa, những con bọ đã bất ngờ xuất hiện và tấn công nơi đây.

Liên Đoàn lúc đấy đang ở quá xa nên không thể đến kịp để giái cứu cho trạm không gian, Rico và các Troopers là hy vọng cuối cùng của trạm không gian này [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ibJ1JKmn8UhgP22e1VynYmq6AGf7GN1t] [HX #2|https://short.ink/?v=NIoaqD8kU] [PS #3|https://playerx.stream/v/4euK5h1XhZA9/]
Cập nhật 05/01/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem