Kẻ Săn Mồi Đáy Biển - Underwater (2020)
0 lượt xem
Kẻ Săn Mồi Đáy Biển - Underwater (2020)
Xem phim
[Kẻ Săn Mồi Đáy Biển - Underwater (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Săn Mồi Đáy Biển - Underwater (2020) [/info] [nd] Kẻ Săn Mồi Đáy Biển - Underwater (2020) Phim xoay quanh một nhóm kĩ sư dầu khí làm việc tại dàn khoan, trong một nhiêm vụ khắc phục sự cố tại chân của dàn khoan ở đáy biển, nhóm kĩ sư phát hiện tính mạng của bản thân bị đe doạ bởi một sinh vật bí ẩn. Sinh vật này là gì?
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/jkTJ0FbIeoYK/] [SB #2|https://sblongvu.com/e/u9x9vhpxpkif.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Z8wpI90yXBz3i5NzyBPK-sdm9IBukb4B] [HX #4|https://short.ink/?v=zVirCFg2D] [GD #5|https://drive.google.com/file/d/1Z8wpI90yXBz3i5NzyBPK-sdm9IBukb4B/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem