Nô Lệ Tình Dục - Up To You (2018)
0 lượt xem
Nô Lệ Tình Dục - Up To You (2018)
Xem phim
[Nô Lệ Tình Dục - Up To You (2018)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nô Lệ Tình Dục - Up To You (2018) [/info] [nd] Nô Lệ Tình Dục - Up To You (2018) Tác phẩm xoay quanh Meguro, người tự nhận mình là bậc thầy về nô lệ tình dục, khi anh ta kiểm soát các nô lệ tình dục từ mối quan hệ của mình với Akeno từ vài năm trước, và đã khiến nhiều người cố gắng hàn gắn mối quan hệ trong quá khứ. Sau đó, anh ta đã gặp người phụ nữ tên là Mayuko (Sugiyama), người có vẻ rất nhanh nhạy như vẻ bề ngoài, Meguro bắt đầu được huấn luyện trở thành nô lệ tình dục nhưng Meguro lại thấy hình bóng thấp thoáng của Akeno nơi cô gái này.

Mayuko đã được Meguro đào tạo, ngoài hình và nội tâm của cô ấy đã được mài dũa nhưng Meguro bắt đầu cảm thấy rằng cô ấy không thể theo kịp những huấn luyện của mình, và khi ấy người chồng đã gửi vợ mình để đi huấn luyện lại bất ngờ đổi quyết định. Từ đó một loạt các sự kiện rắc rối bắt đầu xảy ra. [/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1C2lHbjKe0h6WEoyCB_2agHOaN4m7dmgM] [HX #2|https://short.ink/ThrBfIGYh] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1C2lHbjKe0h6WEoyCB_2agHOaN4m7dmgM/preview]
Cập nhật 17/01/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem