Nữ Thần Chiến Binh 1984 - Wonder Woman 1984 (2020)
0 lượt xem
Nữ Thần Chiến Binh 1984 - Wonder Woman 1984 (2020)
Xem phim
[Nữ Thần Chiến Binh 1984 - Wonder Woman 1984 (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nữ Thần Chiến Binh 1984 - Wonder Woman 1984 (2020) [/info] [nd] Nữ Thần Chiến Binh 1984 - Wonder Woman 1984 (2020) Phim sẽ lấy bối cảnh năm 1984, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đặc biệt cũng hé lộ sự trở lại bí ẩn của Steve Trevor – người đã hy sinh anh dũng nhằm ngăn chặn kế hoạch phát tán chất độc của Đức quốc xã, đồng thời đương đầu với hai kẻ thù mới là Max LordThe Cheetah.
[/nd] [VI #1|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1b8NvHe6xlQkAUP12jtehujNYEwz323Xm] [HX #2|https://short.icu/mqpgeGSAM] [PS #3|https://playerx.stream/v/RamaXVdkjabo/]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem