Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc - Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
0 lượt xem
Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc - Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
Xem phim
[Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc - Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc - Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) [/info] [nd] Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc - Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) Bộ đôi chết chóc nhất quả đất: vệ sĩ Michael Bryce và sát thủ Darius Kincaid đã bung nóc trở lại cùng ‘Vệ Sĩ Sát Thủ 2’ Chuyên viên an ninh cao cấp Michael Bryce quyết định nghỉ xả hơi buông lơi 2 từ VỆ SĨ.

Ăn chơi chưa được bao lâu, Michael Bryce một lần nữa buộc phải làm bạn thân cùng sát thủ khét tiếng Darius Kincaid trong phi vụ tréo ngoe: cứu lấy nóc nhà của tay sát thủ. [/nd] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1acBbDZ_OxfCTezEFMQ2w4X_FARGmhJ9B] [HX-TM|https://short.ink/FSc5vf1A9] [GD-Vietsub|https://drive.google.com/file/d/1oZbbdBzdN2MqlObDH4pzHFiM9TA1bBJy/preview] [HX-Vietsub|https://short.ink/Mt_-Hd9j-]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem