Anh Hùng Bản Sắc - A Better Tomorrow (1986)
0 lượt xem
Anh Hùng Bản Sắc - A Better Tomorrow (1986)
Xem phim
[Anh Hùng Bản Sắc - A Better Tomorrow (1986)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Anh Hùng Bản Sắc - A Better Tomorrow (1986) [/info] [nd] Anh Hùng Bản Sắc - A Better Tomorrow (1986) Một đại ca làm tiền giả trong xã hội đen quyết trở thành người tốt và em trai Tống Tử Kiệt – một cảnh sát năng nổ căm thù xã hội đen và những “phần tử” đã hoặc từng tham gia xã hội đen, sau cái chết của cha.

Anh em vào sinh ra tử bỗng trở thành người xa lạ. [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?elpLVEVkZnJBSU5Qb1I4Z1lOTndWZXdORHlOU2I4cnlRZ2NXN1ROdEZucUgyMkpCdmI3dC95bGpQQnZaakFPZURvb0hnd2RsNFZON1M1Wk5TeW50Q25QVEZOazdIUXk2OEY1YkZ5ZzlONk9DeFdLV1lJREJ3N2V0US91YkFQdWtOOWtHN1FyY3pNcGhDejJNQ1hoMnV3OUVsRk0xRmNNWTl4ajRVTlNzTVpleGNROVNrMTA2NVh2S3N3NEFvbENmK2d6S0xvemwxbXlwUVFkQXVTMVVtQklrWDZlSkpnWXh1b0tMamRab1h1aWVEZnlobWt1RUxTOWI2Q2paQXN1NENBMUVIdzJzUTVoeC9JN2JCMys1bXo0OU0xdjRwenJRL1g2Qkp0eWdHYVBEdE1pRy8rMkFDVjYwWDBNaGpZbEg6OnBXj3%2Fz%2FCiqRKCn57d885A%3D] [HX #2|https://short.ink/?v=PJ_EFencp] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1wPWrp56_WCBgSpUxV9rZFW3gz8KY2VE7/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1wPWrp56_WCBgSpUxV9rZFW3gz8KY2VE7]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem