Thánh Bài - All For The Winner (1990)
0 lượt xem
Thánh Bài - All For The Winner (1990)
Xem phim
[Thánh Bài - All For The Winner (1990)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thánh Bài - All For The Winner (1990) [/info] [nd] Thánh Bài - All For The Winner (1990) Đây là bộ phim hài xoay quanh Tả Tụng Tinh, một anh chàng khù khờ từ đại lục đến Hồng Kông thăm ông chú hai "Đạt đen". Vốn mê cờ bạc, chú Hai của Tinh muốn mượn "Công Năng Đặc Dị" của anh để khuấy đảo giới bài bạc Hồng Kông. Định mệnh khiến Tinh chạm trán Ỷ Mộng và nhanh chóng si mê cô gái nhan sắc này.

Ỷ Mộng lôi kéo Tinh về dưới trướng vua cờ bạc Hồng Kông là Hồng Quang, nhưng Tinh nhanh chóng nhận thấy dã tâm của tên trùm này và từ chối. Anh quyết định làm đại diện cho Ma Cao tham gia cuộc thi cờ bạc thế giới để hạ gục Hồng Quang. [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?NzhZR2hLb3V5QTdHTDB1Zm13Y1Yvc2oxMW1XNTNZcktuM0RWQ1JERlNkdHJ4TS9VZGR4NnpDTGVjbkx3RlBla0VTTStjTkZBRTNUTzgyT0hNc0NlQzBuRkhiSDB0VkNUMXo1UG5YWW5nL1AxeFFGVmI0ZEFHdkFXQjE0UUxHT2FqZzhJS1BxVVEyN3dqdHduaTlGYUJkUmFYeFcxY293Vlk2RXlFK0JBWU84K09PYUN4WjZyalErZEtKSk4rejBxTTl6WFl6OVR0V2cvQUUyUjJCSUptaklJc3ZldnlwWVRTdmVtMVdiN0c5WWk5MmtENkN4cXpGMlN6ck5OMlBhN3FidUVHWWFUYWcwQ2VTditIZjBHQjgweTEzaG14Q0J1dG1obzQ3cDdwVjgvc2pIeUxOcTV3MERrWGxqZ3J1c3k6OmJDBxkgWDBak%2B9uieAQ2Uo%3D] [HX #2|https://short.ink/3995YNQuz] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1KRmreNlDt7P0MLBMJNvdS94TFblWQlTm/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1KRmreNlDt7P0MLBMJNvdS94TFblWQlTm]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem