Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God 2: Operation Condor (1991)
0 lượt xem
Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Xem phim
[Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God 2: Operation Condor (1991)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God 2: Operation Condor (1991) [/info] [nd] Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God 2: Operation Condor (1991) Jackie, một điệp viên hoạt động ngầm, công việc nguy hiểm được Chính phủ giao phó cho anh là tìm kiếm một số vàng được cho là đã bị Đức quốc xã bỏ lại ở miền Bắc Châu Phi 40 năm về trước.

Anh sớm nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất đang truy tìm số vàng này, mà còn phải đối mặt với những kẻ sẵn sàng giết người để có thể chạm tay đến nó… [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?WVFETDVYcmtXajZJaWsxamJNTFR1WSszdTNMRjFZYysrR3pYdzNUamlCUkNoU0t0V29yRGp0cHBrODE5eEFMUGtKc0ZrT0dMYXk0S2NaR1d2ZGpMUkZBUjUwVFdZbUhoY2U0V0VmZmVodzd0YnJraDErWTNHR01ORmlSL1lqZXAyVHZySHcwNkdDYlE5aFFUWFMzMlF4cUZZTGFZcFdEVERNWm9UQ1g5US9iQWFEaWVyS0wwUENGcDB1eW8yU3hBNXlwQVUrVk1oZmY1RElqMlc4K0ovTmMvVnZpOFNQank0eXhaR21kdlJmS0xuOE55NjlSUkxjSUY5RkpEV1FZKzU2Kzc0b2lpNkVPZVNVSExPcUtpMWI3NTRTSFJKVXQ0ZHZtTjZmTUJ3TElHT3Npb0JiZFBvbExJdlhiL1RodVo6OpUMjhc66u8fBto6NlP6k28%3D] [HX #2|https://short.ink/?v=Z3tLneQN-] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1GXja-1ncB_etwd0mwHGpLPuJyFyonsac/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1GXja-1ncB_etwd0mwHGpLPuJyFyonsac]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem